Українська версія сайту

Наукове товариство курсантів (студентів)

 • Запрошуємо до наукового товариства!

   Запрошуємо до наукового товариства!

   Наукове товариство курсантів та студентів, створене з метою широкого залучення до науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти усіх форм навчання.

   Наукове товариство є добровільним самоврядним неприбутковим формуванням, створеним на основі вільного волевиявлення курсантів та студентів Навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ.

   Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

   Основною метою діяльності товариства є: створення умов для виявлення і розвитку молодими правознавцями/правоохоронцями своїх науково-дослідних здібностей та інтересів, підтримка в їх реалізації, а також участі  у виконанні науково-дослідних робіт, програм, що виконуються в інституті та академії й інших спільних інтересів .

   Для досягнення поставленої мети товариство ставить перед собою такі завдання:

   - приріст і популяризація наукового знання;

   - розвиток у курсантів, слухачів, студентів та ліцеїстів творчого мислення, розширення наукового кругозору;

   - оволодіння членами наукового товариства сучасними методиками, формування та розвиток самостійних навичок організації і проведення наукових досліджень;

   - підготовка та прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність наукового товариства;

   - проведення організаційних, наукових та освітніх заходів;

   - популяризація наукової діяльності, сприяння залученню серед осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

   - розповсюдження позитивного досвіду наукової творчості курсантів, слухачів, студентів та ліцеїстів академії серед відомчих ВНЗ;

   - формування вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

   - виявлення найбільш обдарованих та талановитих курсантів, слухачів, студентів та ліцеїстів, використання їх творчого та інтелектуального потенціалу для вирішення завдань, що стоять перед НАВС, Міністерством внутрішніх справ України та правоохоронними органами держави;

   - представлення інтересів курсантів, слухачів, студентів та ліцеїстів академії перед керівництвом академії та іншими організаціями з питань наукової роботи;

   - сприяння підвищенню якості наукових досліджень;

   - сприяння обміну інформацією між молодими вченими і дослідниками;

   - сприяння науково-педагогічним працівникам кафедр у розробці та вирішенні актуальних проблем, зокрема з питань правоохоронної діяльності;

   - безпосередня участь під керівництвом викладачів у підготовці методичних рекомендацій та авторському супроводі впровадження цих рекомендацій;

   - вивчення та узагальнення результатів практичної діяльності органів внутрішніх справ.

    У роботі наукового товариства можуть брати участь студенти, курсанти будь-якої форми навчання, бакалаври, спеціалісти, молодші спеціалісти і молоді науковці.

   Членами наукового товариства автоматично є старости кафедральних наукових гуртків, секцій, бюро перекладу, керівники дослідницьких проблемних груп.

   Членом наукового товариства може бути кожен курсант, слухач, студент або ліцеїст академії, який успішно виконує навчальний план та бере активну участь у науково-дослідницькій роботі.

   Прийом у члени наукового товариства здійснюється на підставі письмової заяви, поданої до однієї з робочих груп товариства або до Ради наукового товариства.

   Якщо ви любите плідну та цікаву інтелектуальну працю, чекаємо вас у наукових гуртках Навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ.

 • Загальна інформація
 • План роботи наукового товариства курсантів
  • Зворотній зв'язок
    • Поштова адреса

     02121

     м.Київ,

     вул. Колекторна, 4

      

     Телефон для довідок:

     сл. 561-18-05, вн.3-05

     сл. 561-18-85, вн.3-85

      

     Електронна адреса: [email protected]

  Портал Національної академії внутрішніх справ
  X
  X