Українська версія сайту

Про інститут

 • Історія інституту

      
     Становлення навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ, як навчального закладу, має історичні витоки з Республіканського навчально-технічного пункту Головного управління виправно-трудових установ МВС УРСР (1975 рік), на базі якого наказом МВС СРСР від 15 травня 1980 року № 0337 був заснований Київський філіал Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників виправно-трудових установ МВС СРСР. Протягом десятирічного періоду діяльності цього навчального закладу значною мірою завдяки особистій ролі його керівника генерал-лейтенанта внутрішньої служби Барташевича В.Г. (1980-1988), у ньому було створено високо кваліфікований педагогічний колектив, необхідні для навчання та дозвілля умови, відповідна матеріально-технічна база. У філіалі підвищили свою кваліфікацію та отримали необхідну перепідготовку біля тридцяти тисяч різних фахівців органів внутрішніх справ СРСР. Зокрема, саме в Київському філіалі протягом декількох років здійснювався повний обсяг підготовки співробітників для кримінально-виконавчої системи України. Політичні та соціальні зміни в суспільстві, проголошення Україною незалежності обумовили різку зміну стану справ у вирішенні проблем підготовки кадрів для системи виконання покарань, яка раніше здійснювалася лише в навчальних закладах Росії на засадах централізованого планового замовлення. Обсяги виконання цього замовлення для України були недостатніми, кількість кандидатів, які зараховувались у вищі навчальні заклади, визначалась на рівні 50 осіб щорічно, що аж ніяк не задовольняло потребу практичних органів у фахівцях з вищою освітою. У зв'язку з цим керівництвом Київського філіалу генерал-майором внутрішньої служби Пономарьовим В.О. (1988-1992), полковником внутрішньої служби Мелентьєвим М.П., підполковником внутрішньої служби Синьовим В.М. були розроблені та обґрунтовані пропозиції щодо створення в Україні якісно нового навчального закладу для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців установ виконання покарань, органів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України. Пропозиції та обґрунтування створення нового інституту отримали позитивну оцінку з боку керівництва МВС України, зокрема Міністра внутрішніх справ Василишина А.В. та заступників Міністра Барташевича В.Г, Корнійчука В.М., згодом – Терещука О.В., і підтримку з боку Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти України. Враховуючи погоджені з міністерствами пропозиції, 27 січня 1992 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 33, на виконання якої наказом МВС України від 15 лютого 1992 року № 73 на базі Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Е.Дзержинського та Київської філії Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників виправно-трудових установ МВС СРСР було утворено Українську академію внутрішніх справ, а в її складі Київський інститут підготовки кадрів органів виконання покарань, військ внутрішньої та конвойної охорони.   У цей період інститут очолював генерал-лейтенант міліції Корнійчук В.М. (1993-1995).  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 року № 258 учбовий заклад отримав нову назву – Київський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України і його було зареєстровано як самостійний суб’єкт освітньої діяльності в Україні. Завдяки керівнику інституту генерал-майору внутрішньої служби Радову Г.О. (1995 – 1998), науково-педагогічному та адміністративному персоналу інститут успішно у 1998 році пройшов атестаційну експертизу з боку комісії Державної інспекції навчальних закладів та акредитацію. 21 червня 1999 року інститут отримав сертифікати Міністерства освіти та науки України про визнання акредитованим за четвертим рівнем і впроваджує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Спеціаліст” та “Магістр” за спеціальностями “Правознавство”, “Психологія”, “Правоохоронна діяльність”.  Він став базовим для підготовки фахівців для кримінальної міліції. Навчальний заклад стає добре відомим як в Україні, так і за її межами, насамперед, науковими школами та досягненнями своїх випускників. За роки свого існування інститут підготував понад 10 тисяч спеціалістів для систем органів внутрішніх справ, виконання покарань і внутрішніх військ МВС України. Згідно з отриманими ліцензіями й сертифікатами інститут здійснював підготовку фахівців за такими індивідуально освітніми траєкторіями.

    - 8.060101 Правознавство, індивідуальні освітні траєкторії “Слідство”, “Суд, адвокатура, прокуратура”, “Правове забезпечення підприємницької діяльності”;

    - 8.060102 Правоохоронна діяльність,  індивідуальні освітні траєкторії “Кримінальна міліція”, “Службово-бойове застосування підрозділів внутрішніх військ”;

    - 8.040101 Психологія, індивідуальні освітні траєкторії “Психологічне забезпечення діяльності ОВС та підрозділів міліції”, “Службово-бойове застосування підрозділів внутрішніх військ”.

       У 1998-2003 рр. інститут очолював кандидат юридичних наук, доцент, генерал-лейтенант міліції Терещук О.В. (1998-2003). За цей період в інституті створена Юридична клініка – громадський підрозділ інституту, який працює у сфері поєднання навчання з практикою юридичної діяльності. Учасники Юридичної клініки – курсанти і студенти реально займаються справами правозахисту та правової просвіти, тим самим набуваючи професійного досвіду. Курсантами та студентами під керівництвом викладачів – керівників Юридичної клініки надається більше 300 юридичних консультацій для малозабезпечених верств населення. І на сьогодні Юридична клініка залишається однією з форм впровадження передового досвіду у навчальний процес ВНЗ МВС України, є своєрідною візиткою інституту. З вересня 2003 року по червень 2004 року інститут очолює заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, професор, генерал-полковник міліції Ануфрієв М.І. Для вдосконалення системи вищих навчальних закладів МВС України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 118-р та наказом МВС України від 17 березня 2004 № 295 Київський інститут внутрішніх справ при НАВСУ реорганізовано в Київський юридичний інститут МВС України. Інститут стає науково-дослідним комплексом у сфері правоохоронної діяльності, він виконує значний обсяг фундаментальних і прикладних досліджень, має свою магістратуру і ад’юнктуру. У 2004 році юридичний факультет інституту перепрофільований з підготовки фахівців для слідчих підрозділів та кримінальної міліції на підготовку фахівців за спеціальністю „Правознавство” для підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків, а також за спеціальністю „Правоохоронна діяльність” для підрозділів розвідувально-пошукової діяльності і Державтоінспекції. З липня 2004 року по грудень 2005 року навчальний заклад очолює кандидат юридичних наук, генерал-полковник міліції Джига М.В. Наказом МВС України від 13.01.2005 №22 Київський юридичний інститут МВС України реорганізовано в Київський юридичний інститут МВС. 8 вересня 2005 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №880 "Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС", якою реорганізовано Національну академію внутрішніх справ у Київський національний університет внутрішніх справ та передано до його складу Київський юридичний інститут МВС. 23 грудня 2005 року Постановою Кабінету Міністрів України № 1266 Київський юридичний інститут реорганізовано шляхом перетворення в навчально-науковий інститут Університету (наказ МВС від 27.09.2005 № 827). 8 квітня 2006 року наказом МВС України № 349 затверджено Структуру Київського національного університету внутрішніх справ та викладено нову назву інституту – навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби. В інституті готували фахівців для роботи з персоналом ОВС за спеціальністю „Психологія” (психологічний факультет), фахівців для забезпечення діяльності відповідних підрозділів і служб громадської безпеки (факультет підготовки кадрів громадської безпеки) та офіцерів для внутрішніх військ (факультет внутрішніх військ). З метою підвищення педагогічної майстерності, оволодіння новітніми методиками та технологіями навчання, організації навчального процесу, проведення наукових досліджень на базі інституту у 2010-1011 навчальному році працювала «Школа підвищення педагогічної майстерності». З грудня 2005 року інститут очолював заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор Київського національного університету внутрішніх справ полковник міліції Дзюба В.М. З грудня 2010 року навчальний заклад очолює кандидат педагогічних наук, учасник бойових дій в Афганістані полковник міліції Примак Валерій Петрович. У зв’язку з організаційно-штатними змінами наказом МВС України від 08.04.2013 №349 інститут перейменовано у Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ. Специфіка сучасної правоохоронної діяльності вимагає від працівників органів внутрішніх справ ґрунтовних людинознавчих та юридичних знань, розвиненої правової та психологічної культури, сформованих умінь, морально-психологічної стійкості та фізичного загартування. Саме на підготовку таких спеціалістів спрямована діяльність командно-адміністративного та науково-педагогічного складу Інституту. Сьогодні на Інститут покладено обов’язок якісної підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ МВС України. Також навчальний заклад проводить аналітичну і науково-дослідну роботу з актуальних проблем громадської безпеки, кадрового та психологічного забезпечення діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ. Матеріальна база Інституту – це 2 навчальні корпуси з новітнім обладнанням, курсантські гуртожитки, 5-поверхова загальна бібліотека з книжковим фондом наукової, суспільно-політичної, спеціальної та художньої літератури понад 150 тисяч примірників, спеціальна бібліотека. В Інституті працює медична частина, стоматологічний кабінет, де курсантам надається кваліфікована медична допомога. Інститут має харчовий комплекс з їдальнею та кафе, клуб, стрілецький та електронний тир. Фізично курсанти загартовуються в спортивно-оздоровчому комплексі з тренажерним залом, залом ігрових видів спорту, а також в спортивному містечку та футбольному майданчику. Виходячи з вимог МВС України щодо проведення психопрофілактичної роботи та психологічного супроводження навчально-виховного процесу і службової діяльності кадрів ОВС, на базі інституту функціонує кабінет психоемоційної регуляції. В Інституті функціонує 6 кафедр – організації охорони громадського порядку, тактико-спеціальної підготовки, вогневої та спеціальної фізичної підготовки, загальновійськова, тактики, вогневої та фізичної підготовки, 2 наукові лабораторії – з проблем громадської безпеки та з проблем кадрового забезпечення діяльності ОВС, у складі яких працюють досвідчені фахівці. У навчальний процес активно впроваджуються передові інформаційні технології, новітні методики викладання, застосовуються технічні засоби. Підготовка підручників, навчальних комплексів та навчально-методичного забезпечення спрямовані навчити майбутнього фахівця адаптувати отримані знання й інформацію до конкретних завдань, вмінь створити власний алгоритм дій у тій чи іншій ситуації. Підґрунтям для цього є два обладнаних комп’ютерних класи, 12 лекційних залів, 29 просторих групових аудиторій та спеціалізованих класів. У навчальному процесі задіяні навчальний райвідділ внутрішніх справ та кафедра розкриття злочинів, яка працює на громадських засадах при Дарницькому УП ГУНП в м. Києві. З метою удосконалення організації навчально-виховного процесу інститут тісно співпрацює з Департаментами громадської безпеки, що дасть змогу впроваджувати передовий досвід практичної діяльності, запровадити дієвий механізм постійного супроводження курсантів комплектуючими органами під час навчальних практик та стажувань, спільно перевіряти теоретичні знання й набуті практичні навички при проведенні державних екзаменів. В рамках навчального курсу з протидії насильству в сім’ї для дільничних офіцерів поліції на кафедрі тактичної підготовки інституту, за сприяння ОБСЄ та МВС України, функціонує Інтерактивна класна кімната. Науково-дослідницька робота серед курсантів традиційно організовується у гуртках при кафедрах, досвідчені викладачі – керівники гуртків, надають допомогу курсантам у підготовці наукових робіт, доповідей, повідомлень. До підсумкової конференції наукового товариства курсантів. Курсанти інституту приймають участь у конкурсах наукових робіт Національної академії наук України, Академії педагогічних наук та інших всеукраїнських конкурсах і олімпіадах з базових дисциплін., а також у проведенні наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, “круглих столів”, “робочих дискусій” тощо. Навчальний заклад відомий своїми науковими школами з кримінально-виконавчого права, кримінального права, педагогіки та юридичної психології.

      В Інституті реалізовуються заплановані заходи з духовно-просвітницької та культурно-масової роботи, спрямовані на професійне становлення майбутніх правоохоронців. Навчальний заклад має давні традиції активної діяльності колективів художньої самодіяльності. Насамперед він відомий творчими колективами, такими як: фольклорний гурт "Край", ансамбль народного танцю "Кияни", які є переможцями та лауреатами Міжнародних конкурсів, студентських та фольклорних фестивалів. Зокрема: І Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського; 59-го Міжнародного автопробігу поліцейських Європи; ІІ Всеукраїнського конкурсу-огляду народної творчості “Київ-2000”; огляду-конкурсу народної творчості художніх колективів навчальних закладів МВС України (2001), XVІІ Міжнародного фестивалю фольклору в Італії (2002), Міжнародного фестивалю танців народів світу “Веселкова терпсихора” у Польщі (2003); володарем Гран-прі VІІІ студентського фестивалю “Барви осені” (2005); огляду народної творчості «Талановита Дарниця» Дарницького району м. Києва (2008); Всеукраїнського фестивалю творчості колективів художньої самодіяльності ВНЗ МВС «Міліцейські зорі – 2010» в м. Одеса (2010). За участю творчих колективів проводяться культурно-масові заходи в Національній академії, освітніх та культурних закладах м. Києва, практичних підрозділах ОВС, підшефних закладах та громадських організаціях тощо. На високому рівні організована спортивно-масова робота. Неодноразово інститутські команди з дзюдо та самбо займали призові місця на чемпіонатах м. Києва, України, МВС України. Своїм досягненням вони стали відомі не тільки на Україні, але й за її межами. За традицією в Інституті проводиться спортивний турнір з волейболу на Кубок видатного педагога А.С. Макаренка серед команд офіцерського та перемінного складу академії. 

   Патріотичне виховання – важлива складова виховного процесу курсантів інституту. Традиційно проводяться урочисті заходи та зустрічі з ветеранами ОВС, ВВВ, учасниками ліквідації на ЧАЕС. Зазначені категорії відвідуються волонтерами за місцем проживання, надається посильна допомога та підтримка. Одним з напрямів в організації виховної роботи у позанавчальний час є залучення курсантів до соціально корисної та особистісно-значущої діяльності гуманістичної спрямованості. Основною формою цієї роботи є шефська. Вже багато років Інститут здійснює шефство над вихованцями Дарницького дитячого будинку-інтернату та Спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату № 10 для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку. За активної підтримки постійного та перемінного особового складу на території навчального закладу побудовано та облаштовано Каплицю релігійної громади Української Православної Церкви Святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла. Неодноразово навчальний заклад відвідували іноземні делегації по питанням обміну досвідом організації навчально-виховного процессу та наукової роботи. Курсанти горді тим, що навчаються у навчально-науковому інституті № 3 Національної академії внутрішніх справ і намагаються виконанням своїх службових обов’язків, відмінним відношенням до навчання підвищувати та примножувати імідж навчального закладу, його традиції. Науково-педагогічний потенціал, навчально-матеріальна база та науково-методичне забезпечення освітньої діяльності Інституту дозволяють колективу успішно виконувати поставлені завдання з підготовки висококваліфікованих фахівців для системи МВС України.
    

 • Керівництво

   Директор інституту
   Бабич Ігор Сергійович
   полковник поліції

    

   Заступник директора інституту з навчально-методичної та наукової роботи
   Дубівка Ірина Володимирівна,
   кандидат юридичних наук, доцент,
   капітан поліції

    

Портал Національної академії внутрішніх справ
X
X