Українська версія сайту

Перелік наукових публікацій

Гузенко Є.В. Впровадження та застосування оптимальної моделі психологічного супроводження службово-бойової діяльності в Національній гвардії України. Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: тези доп. Наук.-практ. конф., (Харків, 14 березня 2019р.). Харків:Нац. акад. Нац. Гвард. України ,2019. Секц.4.,С.15-16

Кудлай А.О. Наук.-практ. конф., (Харків, 14 березня 2019р.). Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Харків: Нац. акад. Нац. Гвард. України 2019. Секц.4., С.15-16 (друк. тези доповідей)

Бакутін Є.І. Принцип законності в діяльності поліції під час використання технічних засобів фіксації адміністративних правопорушень: Український науково-теоретичний часопис «Часопис Київського університету права». Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. //Видання та друк: Київський університет права НАН України//. Випуск № 2/ 2020. – 208-213 с.

Yevhen Bakutin. The principle of legality in the activities of the police during the use of technical means of recording administrative offenses. ISSN 2219-5521 "Journal of Kyiv University of Law" № 2-2020, pp. 208-214. URL:https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/archive The journal is included in the international scientometric databases HeinOnline (USA) and "Index Copernicus International" (Poland)

Yevhen Bakutin. Analysis of European and domestic experience in law enforcement policing. ISSN 2219-5521 "Journal of Kyiv University of Law"№1-2020,pp.328-332.URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/77

The journal is included in the international scientometric databases HeinOnline (USA) and "Index Copernicus International" (Poland)

Гузенко Є.В. Передумови необхідності та напрями оптимізації психологічного супроводження службово-бойової діяльності національної гвардії України. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 6. С.

Гузенко Є.В.Умови визначення ефективності службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України. Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 17–18 січня 2020 р.). – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2020. С.61–63.

Гузенко Є.В. Re-socialization-of-convicted-persons-stages-and-methods-(РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ засуджених етапи та методи): Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI)_Volume 23, Issue 4, 2020

Давигора Ю. І, Бондаренко В. В., Решко С. М., Русанівський С. В. Тактика дій працівників правоохоронних органів під час вогневого контакту із суспільно небезпечними особами в умовах населених пунктів. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. праць. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 трав. 2020 р.). Київ, 2020. С.139–143.

Бондаренко В., Давигора Ю., Данильченко В. Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Спецвипуск.// «Формування навичок рукопашного бою в майбутніх правоохоронців на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки»//. Випуск 8/2, 2020. 318 – 322 с.

Давигора Ю. І, Бондаренко В. В., Данильченко В./ V International scientific and practical conference “Priority directions of science development”/ «Показники сформованості мотивації до професійного навчання працівників Національної поліції України». Lviv, Ukraine. 2020. 567р.

Давигора Ю. І, Бондаренко В. В., Русанівський С. В. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць/ за загальною редакцією Л.В. Барановської.//«Синергетичний підхід у професійному навчанні майбутніх офіцерів національної поліції України»// – К.: НАУ, 2020 – 30-32 с.

Давигора Ю.І., Худякова Н.Ю., Бондаренко В.В.,./тези ІІІ Інтернаціональної конференції «ACTUAL TRENDS OF MODERN SCIENTIFIC FESEARCH» /Інтеграційний підхід до професійного навчання майбутніх працівників національної поліції України/ (м. Мюнхен, Німеччина, 13-15 вересня 2020)/ С-234/111-116;

Давигора Ю.І., Бондаренко В.В., Худякова Н.Ю./тези VІІ Інтернаціональної конференції «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» //Гуманістичний аспект формування професійної компетентності майбутніх правоохоронців у контексті нової концепції діяльності національної поліції України// (м. Стокгольм, Швеція, 20-22 вересня 2020)/ С-485/172-177;

Давигора Ю.І., Бондаренко В.В., Худякова Н.Ю., Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П Драгоманова. Серія 15.// «Практичні аспект формування професійної компетентності працівників патрульної поліції»//. Випуск 5(125)20, 169 с - 29-32.

Портал Національної академії внутрішніх справ
X
X