Українська версія сайту

Наукова лабораторія з проблем превентивної діяльності та запобігання корупції

 • Інформація про підрозділ

    

   Положення про лабораторію

   Наукова лабораторія з проблем превентивної діяльності та запобігання корупції є структурним підрозділом навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ, загальною метою діяльності наукової лабораторії є проведення наукових досліджень актуальних проблем з питань превентивної діяльності, забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, охорони прав і свобод людини, а також реалізації антикорупційних заходів, пов’язаних з удосконаленням системи освіти, підвищенням ефективності навчального процесу та якості підготовки фахівців.

   Наукова лабораторія забезпечує проведення наукових розробок з таких напрямів:

   1)  наукового обґрунтування концепції превентивної діяльності;

   2)  наукового та науково-методичного забезпечення діяльності окремих підрозділів Національної поліції України;

   3)  забезпечення дотримання прав людини в діяльності поліції;

   4)  забезпечення діяльності навчально-тренінгового центру юридичної клінічної освіти (юридичної клініки) інституту.

    

   Наукова лабораторія з проблем превентивної діяльності та запобігання корупції налагодила співпрацю з такими організаціями:

   -  постійно взаємодіє з практичними підрозділами за напрямом діяльності.

   -  Міністерством юстиції України (Координаційним центром з надання правової допомоги, Управлінням координації правової роботи та правової освіти, Головним управлінням юстиції у м. Києві);

   -  Асоціацією юридичних клінік України;

   -  Громадською організацією «Київський правозахисний альянс»;

   -  ОБСЄ;

   -  Міжнародним благодійним фондом «Відродження»;

   -  Благодійним фондом «Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів»;

   -  Всеукраїнською правозахисною коаліцією «Правова країна» проект USAID;

   -  Та ін.

    Основними завданнями в діяльності наукової лабораторії є:

   Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб МВС, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.

   Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик.

   Виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на забезпечення освітнього процесу в НАВС.

   Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом співробітництва з іншими закладами вищої освіти та науково-дослідними установами, підприємствами, установами й організаціями,  центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, іншими органами державного і місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями.

   Залучення докторантів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів і студентів (далі – здобувачі освіти) до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

   Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.

   Забезпечення авторського супроводження виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

   Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, інших наукових та освітніх заходах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.

   Пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи в МВС, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, інновацій в організації службової діяльності та освітнього процесу закладів вищої освіти.

   Організація просвітницької діяльності за напрямами роботи лабораторії у формі проведення науково-практичних семінарів, круглих столів, конференцій та інших науково-просвітницьких заходів.

   Забезпечення органічного поєднання у освітньому процесі методичної роботи, наукової та інноваційної діяльності.

   Основними функціями в діяльності наукової лабораторії є:

   Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам й іншим структурним підрозділам НАВС, МВС та центральним органам виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

   Самостійне виконання планових науково-дослідних робіт за замовленням МВС.

   Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом діяльності наукової лабораторії.

   Підготовка науково-практичних матеріалів з актуальних питань забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, а також охорони прав і свобод людини.

   Розробка навчальних посібників, інноваційних технологій, наукових проектів, заснованих на експериментальному та науковому підході.

   Отримання дозвільних документів для проведення певних видів діяльності.

   Вивчення та розповсюдження передового, зокрема зарубіжного, досвіду організації освітнього процесу.

   Сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти та участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів.

   На базі лабораторії діє юридична клініка Юридична клініка навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ була заснована у 1999 році як підрозділ Київського юридичного інституту МВС України, на громадських засадах. Організація виникла за ініціативи прогресивних курсантів, студентів і молодих викладачів інституту. Вона створена для засвоєння і подальшої розробки активних методик навчання курсантів, надання безкоштовної юридичної допомоги та проведення правопросвітницької діяльності.

   До складу юридичної клініки входять як курсанти так і студенти ННІ №3 НАВС. Для якісної організації та координації діяльності юридичної клініки, починаючи з моменту її створення, залучаються штатні працівники інституту.

   Керівництвом ВНЗ, для надання допомоги при вирішенні конкретних юридичних справ, було закріплено за юридичною клінікою досвідчених викладачів провідних кафедр навчального закладу які забезпечують належне консультування та якісний контроль за роботою курсантів.

   З початку своєї роботи першочерговою метою, виходячи з пріоритетів діяльності інституту (раніше Київського інституту внутрішніх справ) було надання безкоштовної юридичної допомоги засудженим до позбавлення волі.

   Діяльність нашого підрозділу безпосередньо пов’язана із співробітництвом з вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, судовими, правоохоронними органами та іншими установами і організаціями.

   Діяльність юридичної клініки з моменту її створення не припинялась.

   Юридична клініка ННІ№ 3 НАВС є ефективною формою практичного навчання і діє поєднуючи навчальні (працюючи у юридичній клініці курсант має можливість застосувати отримані теоретичні знання на практиці без відриву від навчання) та соціальні цілі (надання безоплатної юридичної допомоги та правової інформації малозабезпеченим верствам населення). Наша юридична клініка вирішує також і додаткові завдання – налагодження взаємоповаги та партнерських відносин поліції з населенням та інститутами громадянського суспільства, посилює практичну підготовку майбутніх поліцейських на благо суспільства.

   ОСНОВНИМИ ФОРМАМИ РОБОТИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ Є:

   - юридичний захист прав громадян (понад 150 справ щорічно);

   - правопросвітні заняття за інтерактивними технологіями з учнівською молоддю;

   - наукова аналітика і розробка пропозицій до вдосконалення законодавства і юридичної практики;

   - навчально-тренінгова робота;

   - підготовка до друку правничих видань (понад 15 підручників і навчальних посібників загальним тиражем понад 8 тисяч примірників).

   Представництво інтересів громадян у судах НЕ ПРОВОДИТЬСЯ.

   Офіційна інтернет сторінка: https://www.facebook.com/clinicnni3navs

   Адреси для листування: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, 4 (Електронна адреса: [email protected])

   Прийом клієнтів проводиться за попереднім записом..

   Прийом громадян студентами-консультантами здійснюється в приміщенні юридичної клініки за адресою:

   м. Київ, вул. Колекторна, 4 (ст. м. Бориспільська)

   в дні чергування:

   щовівторка та щочетверга з 15:00 до 16:30 , крім святкових, неробочих днів та періоду канікул.

   Он-лайн звернення за посиланням

    

 • Особовий склад лабораторії
 • Наукова діяльність лабораторії
 • Контактна інформація

   Адреса:

   м. Київ – 02121, вул. Колекторна, 4,

   тел. 73-61, 73-11, 73-18

   E-mail: [email protected] 

    

    

Портал Національної академії внутрішніх справ
X
X