Українська версія сайту

Довідково-бібліографічний апарат

Важливим ресурсом бібліотеки залишається система традиційних карткових каталогів та картотек, які різнобічно розкривають склад і зміст бібліотечного фонду. Ефективна система ведення, оновлення і удосконалення довідково-пошукового апарату залишається одним з основних напрямків в діяльності відділу. В основі ведення каталогів і картотек реалізуються вимоги науковості, інформативності, планомірності, доступності, наочності, економічності. Каталоги і картотеки, що входять до системи, взаємопов’язані і доповнюють один одного. Вони відіграють вирішальну роль в оперативному та якісному здійсненні найважливіших бібліотечних функціях – формування та ефективність використання фонду, підвищення рівня довідково-бібліографічної, інформаційної, індивідуальної та масової роботи з читачами. Класифікаційні індекси таблиць ББК відображені не тільки на картках з бібліографічним записом для систематичних каталогів, але й на картках алфавітних каталогів, що надає можливість користувачу, який працює з алфавітним каталогом, легко знайти потрібний розділ в систематичному каталозі.

До складу довідково-бібліографічного апарату входять:

Алфавітний каталог;

Систематичний каталог;

Систематична картотека статей;

Картотека навчального фонду;

Картотека авторефератів;

Картотека статей періодичних наукових видань академії;

Картотека передплачених періодичних видань;

Тематичні картотеки:

  1. Законодавство України;
  2. Національна поліція України;
  3. Пам'ять АТО;
  4. Волонтерство;
  5. Небесна сотня;
  6. Тимчасово окуповані території України;
  7. Тероризм;
  8. Обороноздатність України.
  9. Євроатлантична інтеграція;
  10. Довідковий фонд.

 

 

Портал Національної академії внутрішніх справ
X
X