Українська версія сайту

Основні завдання та функції

Завдання:

- здійснення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів згідно з правилами користування загальноакадемічною бібліотекою;

- формування та ведення довідково-пошукового апарату;

- аналітико-синтетичне опрацювання документів і створення вторинної інформації;

- культурно-просвітницька діяльність;

- сприяння вихованню гармонійної морально-досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного та творчого розвитку;

- пропаганда та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп’ютерних технологій;

- виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами;

- співпраця з іншими підрозділами інституту;

- сприяння підвищенню рівня етичної грамотності, виховання культури спілкування.

Функції:

- надання пропозицій до відділу комплектування загальноакадемічної бібліотеки щодо формування фонду бібліотеки в навчально-науковому інституті №3;

- прийняття документів, що надходять до бібліотеки;

- ведення індивідуального та сумарного обліку фонду за встановленою формою;

- розподіл нових надходжень на абонементи;

- забезпечення читачів літературою відповідно до навчальних планів інституту;

- організація запису читачів;

- ведення єдиного реєстраційного обліку користувачів;

- організація диференційного обслуговування читачів, використовуючи методи індивідуального та групового обслуговування;

- задоволення інформаційних запитів читачів через внутрішньо-бібліотечний абонемент;

- здійснення раціонального розміщення фонду, створення оптимальних умов зберігання фонду;

- здійснення профілактичних заходів по ліквідації заборгованості читачів;

- ведення, редагування і удосконалення довідково-пошукового апарату бібліотеки;

- надання допомоги при доборі необхідних матеріалів шляхом використання бібліотечних каталогів і картотек та усних бібліографічних довідок;

- організація та проведення книжкових виставок, переглядів літератури тощо;

- популяризація бібліотечно-бібліографічних знань шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організацій екскурсій по бібліотеці тощо;

забезпечення високого культурного рівня обслуговування читачів, створення комфортних умов для роботи з різними джерелами інформації.

Портал Національної академії внутрішніх справ
X
X