Українська версія сайту

Загальна інформація

Група документування службової діяльності

Група документування службової діяльності навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ є структурним підрозділом інституту. Створене в інституті з метою організації і здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за його додержанням, виявлення та усунення передумов витоку інформації, що становить державну таємницю. Здійснює контроль за своєчасним виконанням співробітниками та працівниками інституту вимог нормативних документів вищих за підпорядкуванням органів, рішень, розпоряджень і вказівок керівництва академії та інституту, організацію і ведення діловодства в інституті, роботу зі зверненнями громадян та інших питаннях, віднесених до його компетенції.

Співробітники та працівники групи в роботі керуються Законами України "Про державну таємницю", "Про поліцію", іншими законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Служби безпеки України, нормативно-правовими актами МВС України, Статутом інституту, наказами, розпорядженнями ректора академії, директора інституту.

Діяльність здійснюється на поєднанні колегіальності, особистої відповідальності за доручену ділянку роботи, чіткого розмежування посадових обов’язків.

Група документування службової діяльності  у своїй роботі взаємодіє з ГУ Національної поліції в місті Києві та областях, Департаментом охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України, вищими навчальними закладами системи МВС України, ВРСДЗ НАВС та іншими структурними підрозділами Національної поліції.

Основні завдання канцелярії:

- здійснення контролю за своєчасним виконанням співробітниками та працівниками інституту вимог нормативних документів вищих за підпорядкуванням органів, рішень, розпоряджень і вказівок керівництва академії та інституту;

- організація ведення діловодства в інституті, роботи зі зверненнями громадян та інших питань, віднесених до компетенції канцелярії; аналіз звернень, що надійшли до інституту за певні періоди;

- приймання, реєстрація, підготовка і доповідь керівництву службової кореспонденції та листів громадян, доведення їх до виконавців, реєстрація і надсилання адресатам; облік наказів, розпоряджень, вказівок, рішень, інших нормативних документів, їх тиражування на копіювальних апаратах, передача до структурних підрозділів та розсилка іншим адресатам;

- складання і ведення номенклатури нетаємних справ; формування номенклатурних справ, їх оформлення, передача на зберігання до архіву;

- здійснення перевірок організації і стану діловодства, роботи зі зверненнями громадян, їх особистого прийому керівництвом інституту; надання відповідальним за ведення діловодства необхідної практичної допомоги з цих питань;

- внесення контрольних документів до електронної програми обліку контролів; організація передачі відповідних документів та контрольних карток виконавцям, контроль за термінами їх виконання;

- підготовка Плану основних заходів інституту та контроль за виконанням термінів зазначених пунктів Плану.

Портал Національної академії внутрішніх справ
X
X