Українська версія сайту

Основні завдання

– виховання особового складу інституту у дусі патріотизму, відданості українському народу та його традиціям, високої дисциплінованості, усвідомлення і бездоганного виконання кожним співробітником службового обов’язку, дотримання законності;

– координація освітньо-пропагандистської, культурно-просвітницької, виховної, соціальної роботи та організації дозвілля з особовим складом інституту;

– сприяння естетичному вихованню, підвищенню культурного та загальноосвітнього рівня особового складу;

– формування у особового складу інституту високої правової культури, прагнення набути високої професійної майстерності.

– проведення організованих форм дозвілля особового складу, розвиток художньої самодіяльності.

– узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи, форм і методів навчання і виховання особового складу.

Портал Національної академії внутрішніх справ
X
X