Українська версія сайту

Загальна інформація

Група виховної, соціальної роботи та дозвілля

Група виховної, соціальної роботи та дозвілля є самостійним структурним підрозділом навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ і підпорядковується начальнику інституту.

Персонал групи у своїй службовій діяльності керується Конституцією України, Загальною декларацією прав людини, Законом України „Про поліцію”, іншими законодавчими актами України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, директивами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Концепцією виховної роботи у вищих навчальних закладах МВС України та Положенням про порядок організації та проведення виховної роботи з перемінним складом вищих навчальних закладів МВС України (наказ МВС України від 30.11.2002 №1279), Положенням про виховну роботу з особовим складом органів та підрозділів внутрішніх справ України (наказ МВС України від 25.11.2003 №1458), Методичними рекомендаціями та практичними порадами щодо організації індивідуально-виховної роботи з курсантами, слухачами, студентами, іншими нормативно-правовими актами МВС України, наказами ректора академії, рішеннями Наглядової ради, Вченої ради, Положенням про відділення соціально-гуманітарної роботи.

Робота групи ґрунтується на принципах законності, гуманізму, системності, колегіальності та гласності, дотримання норм професійної етики, прав людини та пріоритетності загальнолюдських цінностей, органічного поєднання національних, історичних та культурних традицій.

Група виховної, соціальної роботи та дозвілля створена в ході організаційно-штатних заходів, відповідає штатному розпису академії, затвердженому МВС України і включає: , провідного фахівця, фахівців 1, 2 категорії та фахівця для яких відділення є основним місцем роботи.

Група виховної, соціальної роботи та дозвілля підпорядковується директору інституту та перебуває в оперативному підпорядкуванні у начальника відділу виховної, соціальної роботи та дозвілля академії.

 

Портал Національної академії внутрішніх справ
X
X