Українська версія сайту

Юридична клініка

 • Загальна інформація

                                 Про юридичну клініку «DeJure»  

   Юридична клініка навчально-наукового інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ була заснована у 1999 році як підрозділ Київського юридичного інституту МВС України, на громадських засадах. Організація виникла за ініціативи прогресивних курсантів, студентів і молодих викладачів інституту. Вона створена для засвоєння і подальшої розробки активних методик навчання курсантів, надання безкоштовної юридичної допомоги та проведення правопросвітницької діяльності.

   До складу юридичної клініки входять як курсанти так і студенти ННІ №3 НАВС. Для якісної організації та координації діяльності юридичної клініки, починаючи з моменту її створення, залучаються штатні працівники інституту.

   Керівництвом ВНЗ, для надання допомоги при вирішенні конкретних юридичних справ, було закріплено за юридичною клінікою досвідчених викладачів провідних кафедр навчального закладу які забезпечують належне консультування та якісний контроль за роботою курсантів.

   З початку своєї роботи першочерговою метою, виходячи з пріоритетів діяльності інституту (раніше Київського інституту внутрішніх справ) було надання безкоштовної юридичної допомоги засудженим до позбавлення волі.

   Діяльність нашого підрозділу безпосередньо пов’язана із співробітництвом з вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, судовими, правоохоронними органами та іншими установами і організаціями.

   Діяльність юридичної клініки з моменту її створення не припинялась.

   Юридична клініка ННІ№ 3 НАВС є ефективною формою практичного навчання і діє поєднуючи навчальні (працюючи у юридичній клініці курсант має можливість застосувати отримані теоретичні знання на практиці без відриву від навчання) та соціальні цілі (надання безоплатної юридичної допомоги та правової інформації малозабезпеченим верствам населення). Наша юридична клініка вирішує також і додаткові завдання – налагодження взаємоповаги та партнерських відносин поліції з населенням та інститутами громадянського суспільства, посилює практичну підготовку майбутніх поліцейських на благо суспільства.

      ОСНОВНИМИ ФОРМАМИ РОБОТИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ Є:

   - юридичний захист прав громадян (понад 150 справ щорічно);

   - правопросвітні заняття за інтерактивними технологіями з учнівською молоддю;

   - наукова аналітика і розробка пропозицій до вдосконалення законодавства і юридичної практики;

   - навчально-тренінгова робота;

   - підготовка до друку правничих видань (понад 15 підручників і навчальних посібників загальним тиражем понад 8 тисяч примірників).

   Представництво інтересів громадян у судах НЕ ПРОВОДИТЬСЯ.

    

    

 • Контакти
   • Адреса для листування:
   • 03035 м.Київ, пл.Солом'янська, 1
   • Електронна пошта: [email protected]

    

Портал Національної академії внутрішніх справ
X
X